Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

zabobony
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viatulele tulele
zabobony
2538 83e6
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 27 2018

zabobony

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

zabobony
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 20 2018

zabobony
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele

February 08 2018

8137 74c4 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
zabobony
3011 b4db
Reposted from777727772 777727772 viagdziejestola gdziejestola

January 23 2018

zabobony
Reposted fromskrzacik skrzacik viaszydera szydera
zabobony
2327 5049
Reposted fromdailylife dailylife viaszydera szydera

December 25 2017

zabobony

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
zabobony
2851 c356 500

December 03 2017

zabobony
1403 e74d
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
zabobony
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaszydera szydera
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaszydera szydera

November 28 2017

zabobony


i poszlibyśmy na jakąś kawę, papierosa

a potem cię zostawię

— m
zabobony
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viakarmacoma karmacoma
zabobony
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
6327 a28f
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaszydera szydera

November 25 2017

zabobony
2542 dd23 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl