Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

zabobony
4702 306f 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks viancmsp ncmsp
zabobony
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viancmsp ncmsp
zabobony
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viancmsp ncmsp

March 21 2017

zabobony
1796 7d9f
Reposted fromTheGenuineM TheGenuineM viajnna jnna
zabobony

March 20 2017

zabobony
I have no idea how I feel

March 15 2017

zabobony
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
zabobony
9250 56a7
Reposted fromrol rol viaczescdowidzenia czescdowidzenia
6276 c307 500
Reposted fromJaynibobs Jaynibobs viatouchable touchable
0140 a71a
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaszydera szydera
zabobony
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaszydera szydera
zabobony
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”

March 14 2017

zabobony
1506 881d
Reposted fromsilentshout silentshout viaszydera szydera
1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
zabobony
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viadlaczegonie dlaczegonie
1738 75c6
Reposted fromzacytujmiprosze zacytujmiprosze viaszydera szydera

March 13 2017

zabobony
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viatwice twice
4419 4f08 500
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 12 2017

zabobony
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
zabobony
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się "Uwaga: szkło", to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: "Uwaga: drugi człowiek " ?
— Agnieszka Osiecka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl