Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

zabobony

July 16 2018

zabobony
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
zabobony
0651 40d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme

May 01 2018

zabobony
zabobony

April 12 2018

zabobony
9116 80f4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
zabobony
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viacziczi cziczi
zabobony
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacziczi cziczi

March 30 2018

zabobony
zabobony
8288 24e8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasarazation sarazation
zabobony
2516 2c0f
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasarazation sarazation

March 26 2018

zabobony

March 19 2018

zabobony
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viatulele tulele
zabobony
2538 83e6
6325 79d9 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 27 2018

zabobony

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

zabobony
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 20 2018

zabobony
4915 873b
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele

February 08 2018

8137 74c4 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viagdziejestola gdziejestola
zabobony
3011 b4db
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl